Creative Robot

PotaToE

Plasma Hover added 1 year ago

I’m from Poland, so the description of this bot can be found either in English (here) or in Polish (below english)

English description:
PotaToE is a robot, which type I qualify as „Striker” - it’s a fast hover, targeted to quickly reach the target and destroy it, and when in trouble - being able to escape instantly, without dying, for which it has a blink module.
With this gameplay it can reach high scores with low death count.

Robot is equipped with two weapon types: plasma L5 and smg L5. They usage differs:
For towers - if we are not in hurry, i recommend using just smgs, and save plasmas for eventual finishing, to speed up the process. Though if we have little time and we know, that we won’t be able to finish the connection line without being ganged by enemies, I recommend blowing the crystals up with plasma, retreat and then come back to repeat the process. I don’t recommend attacking the tower with plasma first and then finishing with smgs.
For flyers - it’s simple here - use the smg to take it down from the skies and then finish him up with plasma.
For ground robots - I recommend blowing their face up with plasma and then finishing with smgs, shooting out their remaining weapons first.

PotaToE is built with specific „segment armor”, set on a core, which contains 4 hovers, blink module and two small electroplates. Core is designed for escape from extreme situations, in which you have no chance of winning the encounter. With good play and lack of misfortune, it can save your robotic ass from 90% of situations, which made me win many battle arenas without dying even single time.

So, how to use it right?
First things first - set controls to camera controls. It’s because quite often aside from the main core, there might be one of the side thrusters left after losing all other robot parts in combat. Without camera controls they will attempt to spin your robot instead of helping it escape, so remember to set the controls right!
Secondly - fly mostly on highest possible hight, so that the robot won’t scrap the surface with it’s bottom plasmas.
Ok, as I said before - this robot is based on a core, which is surrounded by 5 segments - upper, front-right, front-left, back-tight and back-left. Core is connected to the rest of a robot in a way, that it can be destroyed only be direct hit - taking damage on the armor or guns won’t transfer it to the core.
Upper segment is built from two layers of blocks, front segments are built from electroplates and back segments are made from from struts. Connection between segments and the core makes them fall away one by one, without transferring the damage to other segments, so when one of them is destroyed, others are in good condition.
To take advantage of this construction, you need to pay attention to which segments are left, and which are shot out. Front electroplates (and armor) can take a fair amount of damage on themselves, but if they get destroyed, I recommend turning around and back off to not allow the enemy to reach the core (without front segments, we will lots most of are guns anyway, so retreat is the best thing we can do).
When escaping from the battlefield (being turned back to the enemy), the core is protected by struts, which I decided to put there instead of electroplates, because if we will have a medic assistant whilst retreating, struts will regenerate to full health, while front electroplates will have some time to regenerate.

The most important thing in playing this robot is to always be vary of the segments left on the bot and pointing them towards the enemy fire. In opposite case, which happens to most players unexperienced with this robot, the core will get damaged before the rest of the armor and we will be left with just an armor shell with some guns.
Tho if you will maneuver the bot rightly, the last thing remaining after massive enemy fire will be the core, which moves quickly and can blink, as well as hide in various places (it’s small, grey and hard to spot) to wait for regeneration, or reach the medic to get healed, or even hide behind the reactor shield.

To sum up:
What should you expect from this bot?
- a fair amount of damage dealt
- big maneuverability
- quick tower capturing
- being able to escape from extreme situations (EMP, being eaten by tesla, being surrounded by masses of enemies, etc.)
What shouldn’t you expect from this bot?
- being a good stationary first-line bot (this robot is made for fast movement gameplay, not to passive fight with a medic behind your back)
- keeping the core without playing like I described before (so letting the enemy shoot right in it)
- perfectly stable flight (it’s called potato for a reason ;) )

Final words:
Robot with a core demands the player to pay attention to the situation and condition of the bot. If you don’t want to care about it, don’t play with it and take yourself a tank.


Polski opis:
PotaToE to robot, którego rodzaj określiłem jako "Striker", od angielskiego "uderzenie". Jest to bowiem szybki hover, którego celem jest jak najszybsze dotarcie do celu i wyeliminowanie go, a w razie kłopotów - sprawna ucieczka, w której pomaga rdzeń z modułem teleportacji. Przy takim stylu gry udaje się nim osiągnąć bardzo dużo, przy małej ilości śmierci.

Robot jest wyposażony w dwa rodzaje broni: plazmę p5 oraz smg p3. Ich zastosowanie różni się w zależności od celu:
Wieżyczka - jeżeli nie musimy się spieszyć, polecam używać samych działek smg, a z plazm skorzystać ew. na koniec, by przyspieszyć proces. Jeżeli zaś posiadamy mało czasu i wiemy, że nie uda się zrobić spawu do końca, zalecam wyrzucić w kryształki jak najwięcej pocisków i po prostu zwiać, by po chwili powrócić i powtórzyć proces. Nie zalecam najpierw atakować wieżyczki plazmą a potem dopiero smg.
Robot powietrzny - tu sprawa jest prosta - korzystamy z smg, starając się strącić bota na ziemię, gdzie następnie można dobić go plazmą. Jeżeli robot nie ma zamiaru spadać to zalecam atakować cały czas z smg.
Robot naziemny - zalecam najpierw wyrzucić w niego jak najwięcej pocisków z plazmy, by maksymalnie go osłabić (lub nawet zabić, jeżeli robot jest mało wytrzymały), a następnie wykańczać robotę z smg, pozbawiając robota najpierw pozostałych działek.

Robot posiada specyficzną konstrukcję "segmentową", opartą na rdzeniu, który składa się z czterech hoverów i modułu teleportacji, jak i małej osłony z tarcz. Rdzeń ten stworzony jest do ucieczki z ekstremalnych sytuacji, w których to nasz robot nie ma szans na wygraną. Przy dobrym rozgeraniu i braku pecha można się nim uratować z 90% sytuacji, przez co w wielu meczach (Battle Arena) nie zaliczyłem nim ani jednej śmierci.

Jak więc wykorzystać jego konstrukcję?
Przede wszystkim - należy włączyć sterowanie kamerą. Często bowiem poza rdzeniem zostaje na koniec jeden z silników bocznych, które przy sterowaniu kamerą pomogą w ucieczce, natomiast przy sterowaniu klawiaturą jedynie ją utrudnią, wprawiając robota w ruch obrotowy.
Ponadto, zalecam poruszanie się przede wszystkim na maksymalnej wysokości lotu i uwagę przy wlatywaniu na strome zbocza, gdyż robot lubi się obracać jak ziemniaczek, jeżeli o coś zahaczymy.
Jak wspomniałem, robot posiada rdzeń, który otoczony jest przez pięć segmentów - górny, prawo-przedni, lewo-przedni, prawo-tylni, lewo-tylni. Rdzeń połączony jest z robotem w taki sposób, że może zostać zniszczony tylko i wyłącznie przy bezpośrednim strzale - strzał w pancerz nie przeniesie obrażeń do rdzenia, ergo nie zostanie on zniszczony, jeżeli pociski wroga nie trafią bezpośrednio w moduł teleportacji.
Segment górny składa się z dwóch wartsw klocków, segmenty przednie z tarcz, a segmenty tylne z rozpórek (struts). Konstrukcja łączenia segmentów z rdzeniem sprawia, że odpadają one pojedynczo, nie przenosząc obrażeń na inne segmenty, dzięki czemu po częściowym lub całkowitym zniszczeniu jednego, inne zostają w sprawnej formie.
Aby to wykorzystać należy podczas bitwy ustawiać się w stronę ostrzału tą stroną, która nie jest uszkodzona. Przednie tarcze (oraz pancerz pod nimi) są na siebie w stanie przyjąć dużo obrażeń, jednak jeżeli zostaną one całkowicie zniszczone, zalecam odwrót, aby nie dać przeciwnikowi uszkodzić rdzenia (w momencie, w którym nie posiadamy przednich segemntów i tak nie będziemy posiadać również większości działek).
Przy ucieczce z pola bitwy (będąc zwróconym tyłem do wroga) rdzeń robota ochraniać będą rozpórki, które zdecydowałem się umieścić tam zamiast tarcz, gdyż jeżeli w ucieczce pomagał nam będzie medyk, rozpórki będą regenerować się do swej maksymalnej żywotności, a w międzyczasie tarcze z przodu będą mogły się regenerować.

Najważniejsze w tym robocie jest to, by zawsze być świadomym pozostałych na robocie segmentów i to nimi ustawiać się na ostrzał. W przeciwnym wypadku, co zdarza się każdemu niedoświadczonemu z tym robotem graczowi dosyć często, rdzeń zostanie uszkodzony przed odpadnięciem wszystkich segmentów i z robota zostanie "skorupka", czyli sam pancerz z działkami.
Jeżeli natomiast będziemy manewrować nim sprawnie, na koniec zostanie sam rdzeń, który porusza się bardzo szybko oraz może się teleportować za użyciem modułu. Po teleportacji często wystarczy na moment schować się w jakimś niewidocznym przyczułku (rdzeń jest mały, szary i ciężki do zauważenia) i poczekać na regenrację, czy też znaleźć medyka lub zniknąć za tarczą reaktora.

Ponadto - zawsze bądź w ruchu! Dzięki temu wrogowi będzie dużo ciężej Cię trafić, a tym bardziej uszkadzać jeden punkt na robocie, stopniowo dokupując się do rdzenia. Więc nie stój w miejscu jak słup soli, lecz stale kręć swoim ziemniaczanym tyłkiem!

Bardziej wprawieni w korzystaniu z tego robota gracze mogą wykorzystać jego kolejną cechę na swoją korzyść. Chodzi tu o wywrotowość robota.
Jest ona celowa, gdyż sprawia, że robot ma często okazję rozłożyć obrażenia po całym pancerzu, a nie skupiać je w jednym miejscu. Przydaje się przed wszystkim gdy mamy do czynienia z robotami o wysokim CPU, które cieżko jest zniszczyć. Można wtedy pokusić się o zastosowanie taktyki "rozbijania", która polega na szarzy wprost na takiego robota i przetoczeniu się prze niego na skutek uderzenia. W ten sposób znajdziemy się przed, nad a potem z tyłu przeciwnika, co dekoncentruje go i utrudnia celowanie. Następnie zalecam powtórzyć manewr, aż do skutku.
Uwaga! Manewr ten wymaga sprawności i umiejętności utrzymania celownika na wrogu podczas gdy nasz robot będzie się przetaczał.

Podsumowując:
Czego należy oczekiwać po robocie?
- stosunkowo dużych obrażeń
- dużej manewrowości
- sprawności w przejmowaniu wież (wszystkie działa smg mogą strzelać do góry)
- sprawności w ucieczce z ekstremalnych sytuacji (nieuniknione emp, zjadanie przez teslę, otoczenie przez masę wrogów, którzy zdejmują Ci cały pancerz, itd.)
Czego nie należy oczekiwać po robocie?
- wytrzymałości w stacjonarnej walce pierwszoliniowej (robot przystosowany jest do ruchu, nie do pasywnego tłuczenia na froncie z medykiem za plecami)
- utrzymania się rdzenia przy niestosowaniu się do wyżej wymienionych porad, ergo przy stacjonarnej walce w pierwszej linii, gdzie przyjmujemy wszystkie obrażenia z jednej strony
- perfekcyjnie stabilnego lotu (robot ma się obracać, gdyż tak został przygotowany)

Słowa końcowe:
Robot z rdzeniem wymaga zwracania uwagi na sytuację, zarówno w bitwie jak i stan techniczny robota. Jeżeli nie chcesz się tym przejmować, nie graj nim, a weź sobie tanka.

Favorites 5
Robot Statistics
Views
690
Comments
10
Ratings
12
Practical Rating
8.7
Creative Rating
8.8
Last Updated
Never
View Ratings

Robot Ratings

Function rating by Jishizku8.0
Creative rating by Jishizku8.0
Function rating by ToMax8.0
Creative rating by ToMax8.0
Function rating by pokemon22210.0
Creative rating by pokemon22210.0
Function rating by VulcanB8.5
Creative rating by VulcanB9.5
Function rating by MacI1310.0
Creative rating by MacI1310.0
Function rating by RedlegDaddy9.0
Creative rating by RedlegDaddy6.0
Share this Robot
Direct link to this robot
Embed robot info on your website
Comments and Ratings
RedlegDaddy
1 year ago
Very interesting core design I like it. Not many people know about using 10.1 shields as chop points like that.

Ratings 9.0 practical and 6.0 creative0
MacI13
1 year ago
Ziemniaczek ;D

Ratings 10.0 practical and 10.0 creative0
VulcanB
1 year ago
Ziemniok :D

Ratings 8.5 practical and 9.5 creative0
E__tech
1 year ago
Are you from trump family or something like that ?
Cuz you just made a great wall.... of text
Fyrvell
1 year ago
Alright mate, i added an english description, so now you can take a look at this wall ;)
Fyrvell
1 year ago
Laughed :D
But now seriously - this robot might not be an easy play because of how it's built and that's why I wrote something like tips for it. Sadly, for now they are in my native language (polish) but I will translate it during my friday trip to home, when I will have some spare time ;)
pokemon222
1 year ago
Great bot i had tried it once and i was really surprised how well it took damaged and how fast it was great job great bot :D

Ratings 10.0 practical and 10.0 creative0
ToMax
1 year ago
Potato !!
Never (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ratings 8.0 practical and 8.0 creative0
Fyrvell
1 year ago
Never (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Jishizku
1 year ago
Ziemniak!

Ratings 8.0 practical and 8.0 creative0

Constructive Points

Constructive points are what you get when other users mark your reviews (comment+ratings) as constructive.

When should you mark a review as constructive though?

If you answer yes to at least three of these questions you should definitely mark it as constructive; is the review..

 1. friendly?
 2. helpful?
 3. encouraging?
 4. well structured?
 5. fair relative to the CPU used?

Why do I want these points?

After receiving X amount of points you will get a chance of being promoted to "trusted reviewer". This promotion is done by a moderator if (s)he thinks your comment and rating behaviour is reasonable.

Trusted reviewer?

As a trusted reviewer you no longer need to write a comment when rating a robot. If you add a comment you will receive extra points. Trusted reviewer is not necessarily permanent, continous bad behaviour or lack of comments might get you demoted.

Constructive Voting

Hey, seems like you're about to place your first constructive vote. That's awesome! I just wanted to inform you a bit about it before you jump into voting though. You can vote on any comment accompanied with a rating as a "Constructive Review". This will give the reviewer a "Constructive Point".

When should I vote a comment as constructive though?

If you answer yes to at least three of these questions you should definitely vote it as constructive; is the review..

 1. friendly?
 2. helpful?
 3. encouraging?
 4. well structured?
 5. fair relative to the CPU used?

Why do one want these points?

After receiving about 100 total amount of votes the user will get a chance of being promoted to "Approved Reviewer". This promotion is done by a moderator if (s)he thinks your comment and rating behaviour is reasonable.

Approved Reviewer?

As an approved reviewer you no longer need to write a comment when rating a robot. If you add a comment you will receive extra points. Approved reviewer is not necessarily permanent, continous bad behaviour or lack of comments might get you demoted.

Ok, got it! I want to place my vote now.
 • 7 items
1 page